2024. June 17. Monday

Útkezelés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § szerinti közútkezelői közfeladatok ellátását cégünk végzi.

Ennek keretében feladataink

Oroszlány Város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló:

  • Nem burkolt utakra vonatkozó úttest, úttartozék javítás
  • Járdák karbantartása
  • Útügyi nyilvántartások kezelése
  • Utak műtárgyak karbantartása
  • Jelzőtáblák karbantartása
  • Burkolatjelek karbantartása
  • Burkolt utak kátyúzása
  • Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu