2024. May 28. Tuesday

Parktavak üzemeltetése

Cégünk felügyeli, illetve üzemelteti a városban található Malom- és Felső tavat, valamint az azokat összekötő vízfolyást.

Az üzemeltetés keretében cégünk végzi az alábbi feladatokat

  • üzemi műtárgyak működtetése, rendszeres ellenőrzése, karbantartása, a zsilipek engedély szerinti, rendeltetésszerű üzemeltetése, az elszennyeződést megakadályozó gerebrácsok heti többszöri tisztítása, szükség szerinti karbantartása mind a három patak, illetve a két tavat összekötő vízfolyás betorkollásánál;
  • az egyéb műtárgyak, úgy mint a patakokon átvezető gyalogos hidak biztonságos használatának ellenőrzése, észlelt, illetve beavatkozást igénylő hibák jelzése az Önkormányzat felé (kivéve a Malom tavon átvezető gyalogos híd üzemeltetése);
  • kutyapiszok tároló edényzetek zacskóval való feltöltése;
  • kihelyezett padok karbantartása;
  • csapadékvíz betorkoló fejek ellenőrzése, beavatkozást igénylő hibák jelzése az Önkormányzat felé;
  • szemétszedés, gyűjtés, elszállítás;
  • töltés és partvonal állapotának az ellenőrzése;
  • az üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu