2024. May 28. Tuesday

0355/1. és 0355/3. ingatlanok adatai

Hrsz: 0355/1 - 0355/3
Területe: 31 499 m2
Megnevezése: gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terület
Tulajdonos: Magán tulajdon, de ingatlanközvetítői megállapodása van az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-vel.

Oroszlányi Ipari Park - 0355/1 és 0355/3 ingatlanok

Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park – 0355/1 és 0355/3 ingatlanok

Az ingatlan fekvése
A két helyrajzi számon szereplő terület össznagysága 31 499 m2. Az ingatlan Oroszlány közigazgatási területén belül helyezkedik el a Bokodi út és a Szent Borbála utca sarkán.

A telkek szomszédságában ipari (Wescast Autóipari Zrt.), mezőgazdasági területek találhatók. A területen kereskedelmi, szolgáltató építmények építhetők.

Építési előírások:Gksz12

  • Beépítési mód: szabadon álló
  • Maximális beépíthetőség: 40%
  • Minimális zöldfelület: 20%
  • Minimális teleknagyság: 2000 m2
  • Maximális építménymagasság: 7,5 m
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu