2024. June 17. Monday

Felsőtelep - dél ingatlanok adatai

Hrsz: 23 darab telekrész, amely részben megvásárlásre, illetve kisajátításra kerül. Tulajdonszerzést követően összevonásra kerülnek.
Területe: 159.178 m2
Megnevezése: egyéb ipari, gazdasági terület
Tulajdonos: Oroszlány Város Önkormányzata

Felsőtelep – dél

Az ingatlan fekvése
A 159.178 m2 nagyságú terület Oroszlány közigazgatási területén belül helyezkedik el a Táncsics Mihály út mellett, a BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyével szemben. A telek szomszédságában ipari, kereskedelmi, gazdasági területek találhatók, illetve az önkormányzat által megvásárolt mezőgazdasági területek (felsőtelepi kiskertek). Az önkormányzat tervei szerint rövid- és középtávon a megvásárolt mezőgazdasági területek képezik az Ipari Park további bővítésének alapját. A TOP-Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 azonosítószámú projekt keretében közművesítésre kerülő zöldmezős beruházás keretében kialakításra kerülő ipar terület. A területet észak felül érinti a tervezett városi elkerülő út nyomvonala.

Építési előírások:Gip7

  • Beépítési mód: szabadonálló
  • Maximális beépíthetőség: 50%
  • Minimális zöldfelület: 25%
  • Minimális teleknagyság: 5.000 m2
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu