2024. June 17. Monday

Története

Az 1980-as évek második felében megkezdődött a korábban a város gazdasági szerkezetét meghatározó szénbányászat leépítése. 1993-ban elkészült a Városi Gazdaságfejlesztési Program, amelyben megfogalmazásra került, hogy a gazdasági szerkezetváltás érdekében ipari park kialakítása szükséges, amellyel a térség gazdasági szerepe hangsúlyosabbá tehető.

Magyarországon Oroszlány az elsők között, 1997-ben szerezte meg az „Oroszlányi Ipari Park” néven a hivatalos ipari parki címet, amellyel megindult az ipari szerkezet átalakítása, a bányászat kiváltása 38 hektáros területen. Az ipari park cím 100 %-os birtokosa Oroszlány Város Önkormányzata.

A gazdasági terület kialakításánál és betelepítésénél kiemelt szempont volt a korábbi Oroszlányi Szénbányák Vállalat barnamezős területeinek hasznosítása és a megszűnt üzemek helyett, adott esetben azok felhasználásával a női munkaerő foglalkoztatására is alkalmas szereplők megnyerése.

Az Ipari Park a létrehozását követően több ütemben került bővítésre: 2007-ben további 36,2 ha, 2016. évben újabb 47,7 és 2018. évben újabb 14,15 hektárral került kibővítésre. A park jelenlegi területe meghaladja a 136 hektárt. Az infrastruktúrával és több irányú megközelítéssel teljesen ellátott Ipari Park a város déli részén helyezkedik el. A 2007-es címbővítéssel a Vértesi Erőmű Zrt. (korábban Oroszlányi Szénbányák) tulajdonában lévő barnamezős, illetve újabb zöldmezős területek kerültek bevonásra. 2016. és 2018. évben pedig számos mikro- és kisvállalkozás csatlakozott az ipari parkhoz, amellyel azok versenyképességét igyekezett a város segíteni.

2016. évben a város, az országban 9. településként – szintén az elsők között - megkapta a „Tudományos és Technológiai Park” címet. A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése és az Ipari Parkok Tanácsának előzetes szakmai véleménye alapján. (2016. év végén összesen 10, 2019. évben 18 tudományos és technológiai park volt Magyarországon.)

2018. évben az Ipari Park megkapta előző évi teljesítménye alapján a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűléstől a megye gazdasági életének kiemelkedő gazdasági szervezetei tevékenységének elismerésére alapított Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címet.

Az ipari parki fejlődés és a célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat 1999-ben létrehozta a 100%-os önkormányzati tulajdonú „Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.”-t, amely megalapozta és fejlesztette az ipari parkot, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. A tevékenységet 2002-2015. között az Oroszlányi Szolgáltató Zrt., majd a VARIKONT Szolgáltató Kft. látta el 2019. évig. Az ipari park jelenlegi üzemeltetője 2019. óta a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

Az ipari parkba betelepült vállalatok nettó árbevétele, valamint a foglalkoztatottak száma folyamatosan növekszik. Az Ipari Parkban működő vállalkozások beruházásra fordított költsége 2018. évben 14,355 milliárd Ft volt, amellyel a Parkban beruházott összeg lassan eléri a 165 milliárd Ft-ot (164.834 millió Ft).

Forrás: Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

Forrás: Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.

Az elmúlt években az ipari parki cégek a helyi és térségi gazdaság meghatározó, de országos viszonylatban is fontos szereplőivé váltak. 2013-ban a BorgWarner Oroszlány Kft. kilencvenedik volt Magyarország 500 legnagyobb árbevételű gazdasági társaságai között, innen ugrott 2018. évi eredményei alapján a 68. a helyre. Felkerült a listára 2018. évben a szintén ipari parki BorgWarner Hungary Kft. is, a 363-ik pozícióban, de többször bekerült az „elitek” közé a Suez Water Technologies & Solutions Hungary Kft. és a WESCAST Hungary Autóipari Zrt. is.

Az itt működő vállalkozások jelentőségét jelzi, hogy az Ipari Parkban működő cégeket, cégcsoportokat Magyarország Kormánya is fontos partnerének tekinti, hárommal stratégiai megállapodás is aláírásra került.

Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu