2024. March 3. Sunday

2117/65 ingatlan adatai

Hrsz: 2117/65
Területe: 7 641 m2
Megnevezése: kivett beépítetlen terület

Oroszlányi Ipari Park - 2117/65 ingatlan

Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park – 2117/65 ingatlan

A 7641 m2 nagyságú terület Oroszlány közigazgatási területén belül helyezkedik el a Táncsics Mihály úton, az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Parkban.

A megvételre felkínált beépítetlen ingatlan nyitott kialakítású, aszfaltozott közútról közelíthető meg. A beépíthető terület nagysága összesen 2.674 m2.

A földhivatali ingatlan nyilvántartás szerint az ingatlanok művelési ága kivett beépítetlen terület.

A fejlesztési terület közvetlenül a Táncsics Mihály út mellett, a BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyével szemben található. Nyugatról az aszfaltburkolatú Táncsics Mihály közút, a többi oldalát külterület határolja. A vizsgált beépítetlen terület sokszög alakzatú, a telek határai jelenleg kerítetlenek. A terület domborzata nagyrészt sík kialakítású, felszínének egy része murvázott, a többi szabadon álló területe kezeletlen zöldfelület.

Elhelyezhető funkciók:
Az egyéb ipari, gazdasági övezetben kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági funkciójú épületek helyezhetők el (telephelyek, lerakatok, raktárak, logisztikai központok, üzemek és a hozzá kapcsolódó bemutatótermek, irodák, kereskedelmi létesítmények, stb…). A terület nagyságából és elhelyezkedéséből adódóan alkalmas kis és középvállalkozások telephelyének elhelyezésére is.

Telekalakítás

Lehetőség van arra, hogy a beruházó felossza több kisebb telekre. A kialakítható legkisebb telek nagysága az érvényben lévő szabályozási terv és helyi építési szabályzat előírásai értelmében minimum 2500 m2.

Közművek

  • víz, szennyvízcsatorna, villamos energia a telekhatáron

Az ingatlanra és környékére Oroszlány Város Közgyűlésének 20/2006.(X.11.) számú rendelete hatályos. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat az ingatlant ipari, azon belül is Gip6 építési övezetbe sorolja.

Gip6 ipari terület előírásai

  • Beépítési mód: szabadon álló
  • Maximális beépíthetőség: 35%
  • Maximális építménymagasság: 9 m
  • Minimális zöldfelület: 30%
  • Minimális teleknagyság: 2500 m2

Oroszlányi Ipari Park - 2117/25 ingatlan Oroszlányi Ipari Park - 2117/25 ingatlan Oroszlányi Ipari Park - 2117/25 ingatlan Oroszlányi Ipari Park - 2117/25 ingatlan
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu