2024. June 17. Monday

Iparűzési adó

Bevallási határidő

 1. Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén:
  • Az adóévet követő év május 31.
 2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység estén:
  • A tevékenység befejezésének napján

A bevallás teljesítése

 • Az iparűzési adóra rendszeresített nyomtatványon

Az adó alanya

 • Az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tevékenységet folytató vállalkozó

Az adó mértéke

 1. Állandó jelleggel végzett tevékenység után:
  • A helyi adókról szóló törvény szerint megállapított önkormányzatra jutó adóalap 2%-a.
 2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén:
  • Egyéb ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén 5.000 Ft/nap

A helyi iparűzési adó megfizetése alól mentesül a vállalkozás

 • Ha vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 MFt-ot.
 • Mentesül a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 MFt-t.

További részletes információ: Polgármesteri Hivatal weboldala

Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu