2023. January 28. Saturday

Önkormányzati bérlakások

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetési feladatait 2015. április 1. napjától a VARIKONT Szolgáltató Kft. látja el.

Cégünkhöz jelenleg összesen 72 lakással kapcsolatos feladatai tartoznak, amelynek keretében az alábbi részfeladatokat látjuk el:

  1. A bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlása
  2. A vegyes tulajdonú társasházakban a társasházi ügyek intézése
  3. Tiszta önkormányzati tulajdonú épületekben a kötelező szolgáltatások biztosítása
  4. Az üzemeltetés pénzügyi-számviteli és adminisztratív feladatainak ellátása
  5. Karbantartási feladatok

A vállalat által üzemeltetett bérlakások kihasználtsága jelenleg 100%-os.

Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu