2024. July 24. Wednesday

Téli sikosságmentesítés

Cégünk Oroszlány Város Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja szerinti közfeladatok ellátását meghatározó jogszabály alapján – megbízásából végzi a közutak, járdák téli útüzemeltetési feladatait, az alábbiak szerinti részletesebb részfeladatokkal:

  • folyamatos ügyelet biztosítása a november 15-étől március 15-ig terjedő téli időszakra,
  • a feladat ellátásához szükséges gépek, eszközök és anyagok biztosítása a fenti időszakra,
  • az időjárási viszonyoktól függően a feladat ellátása a téli útüzemeltetési utasításban meghatározottak szerint történik.
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu