2023. December 6. Wednesday

4700/25 ingatlan adatai

Hrsz: 4700/25
Területe: 51 753 m2
Megnevezése: kivett beépítetlen terület

Oroszlányi Ipari Park - 4700/25 ingatlan

Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park – 4700/25 ingatlan

Az 51.753 m2 nagyságú terület Oroszlány közigazgatási területén belül helyezkedik el a Bokodi út mellett, az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Parkban. 

A megvételre felkínált tömb két helyrajzi számból áll. A beépíthető terület nagysága összesen 49.030 m2. A befektető részére átadásra kerül a 4700/19 hrsz-ú 2723 m2 magánút besorolású telek is, mely a terület megközelítése érdekében került kialakításra. 

A földhivatali ingatlan nyilvántartás szerint az ingatlanok művelési ága kivett beépítetlen terület, valamint kivett közforgalom számára megnyitott magánút.

A telkek szomszédságában ipari, kereskedelmi, gazdasági területek találhatók.
Elhelyezhető funkciók:
Az egyéb ipari, gazdasági övezetben kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági funkciójú épületek helyezhetők el (telephelyek, lerakatok, raktárak, logisztikai központok, üzemek és a hozzá kapcsolódó bemutatótermek, irodák, kereskedelmi létesítmények, stb…). A terület nagyságából és elhelyezkedéséből adódóan alkalmas nagy területet igénylő beruházások és fejlesztések megvalósítására, valamint kis és középvállalkozások telephelyének elhelyezésére is.

Telekalakítás

Lehetőség van arra, hogy a 49.030 m2 nagyságú területet a beruházó felossza több kisebb telekre. A kialakítható legkisebb telek nagysága az érvényben lévő szabályozási terv és helyi építési szabályzat előírásai értelmében minimum 4000 m2.

Közművek

A fejlesztési területet közművel az alábbiak szerint látható el:

  • Az ingatlanok vízzel való ellátása két oldalról is lehetséges. A Bokodi út felől az út túlsó oldalán, a járda alatt található egy 150 KM vízvezeték. Ezen az oldalon került kiépítésre a tüzivíz hálózat is. A telkek DK-i oldalán a 0337/3 hrsz-ú ingatlanon található 200 KM vízvezetékre szintén lehetséges a rákötés. A szolgáltató mindkét oldalon garantálja a min. 3 bar nyomású vízszolgáltatást.
  • A 0337/3 hrsz-ú ingatlanon található a Magyar Telecom kábele.
  • A szomszédos 4700/15 hrsz-ú ingatlanon lévő hidroglóbusz a 2000-es években került telepítésre, amely a közelben található nagyvállalat tartalékvize. A hidroglóbusz ellátását szolgáló elektromos légvezetékre, valamint vízvezetékre vonatkozó szolgalmi jog az ingatlanra 2006 szeptemberében került bejegyzésre.
  • A kiépített szennyvízcsatorna végpontja a Bokodi úton található a szomszédos hidroglóbusz bekötő útjának magasságában. A szennyvízcsatorna nyomvonala a Bokodi út alatt található.
  • A terület árammal történő ellátása a 4700/13 hrsz-ú ingatlanon húzódó 20 KV-os légvezetékről lehetséges.
  • Az ingatlan gázzal való ellátása kb. 340 méterre, a 13009 hrsz-ú ingatlan előtt lévő rákötési pontnál lehetséges. A gázvezeték nyomvonala a Bokodi út alatt található.

Az ingatlanra és környékére Oroszlány Város Közgyűlésének 20/2006.(X.11.) számú rendelete hatályos. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat az ingatlant ipari, azon belül is Gip6 építési övezetbe sorolja.

Gip6 ipari terület előírásai
– Beépítési mód: szabadon álló
– Maximális beépíthetőség: 50%
– Minimális zöldfelület: 25%
– Minimális teleknagyság: 4000 m2

Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.
Telefon: +36 (34) 560-025
Központi cím: info@oihzrt.hu
Honlap: http://oihzrt.hu