Struktúraváltás

2021. October 29., Friday 06:12

Az elmúlt időszakban a városi sport-létesítmények üzemeltetési feladatait meghatározó részben az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt, illetve vele együttműködésben a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. végezte.

Ez a struktúra változik meg 2022 januárjától a képviselő-testület október 28-i döntésének értelmében.

Az új szerződéses konstrukció lényege szerint a sportlétesítmények hasznosítását a továbbiakban is az OIH Zrt. végzi, erre köt hasznosítási szerződés(eke)t az Önkormányzattal. Az OIH Zrt. az általa beszedett bevételekből fedezi a hasznosítással kapcsolatos költségeit, illetve abból az Önkormányzat részére piaci alapon meghatározott hasznosítási díjat is fizet. Mindezekre figyelemmel az Önkormányzatnak - mivel a létesítmények hasznosításából bevétele származik - e körben ÁFA visszaigénylésére válik jogosulttá.

E konstrukció másik lényeges elemként a sportlétesítmények üzemeltetésére az Önkormányzat a LÜN Kft.-vel köt szerződést, így az Önkormányzat az üzemeltetési díj ÁFA tartalmát ezen időponttól visszaigényelheti. Az üzemeltetésért fizetendő díj fedezetét egyrészt az Önkormányzat által eddig is fizetett üzemeltetési díj, másrészt az OIH Zrt.-től beszedett hasznosítási díj képezi.

Tehát a jövőben az OIH Zrt. kizárólag a hasznosítással foglalkozik, üzemeltetési feladatot a továbbiakban közvetlenül nem lát el, azokat az Önkormányzat megbízása alapján - a közüzemi díjak fizetésére is kiterjedően - a LÜN Kft. fogja elvégezni.

Az előzetes számítások szerint a struktúraváltozás eredményeként évi mintegy 27 millió Ft megtakarítás érhető el.

Kevesebb