Vészhelyzeti rendelkezések

2020. March 14., Saturday 08:01

Oroszlány város polgármesterének intézkedési terve alapján Németh Gábor, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója, mint a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonos képviselője a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a kormányzati intézkedésekkel összhangban azonnali hatállyal intézkedéseket vezetett be.

Ezek meghatározzák a személyes higiénia elvárásait, a munkahelyeken elhelyezett figyelemfelhívó és fertőtlenítő piktogramok és felszerelések rendjét.

A munkatársakkal megismertetett dokumentum rendelkezik az adatszolgáltatás rendjéről, az esetleges tünetek esetén kötelező bejelentési kötelezettségről.

Mint az az utasításban olvasható: a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatban, továbbá az Oroszlányi Bányászati Múzeum és az Oroszlányi Médiacentrum működésére vonatkozóan minden rendezvényt, eseményt, összejövetelt, mely zárt térben 100 főnél nagyobb létszámot jelentene, (mely létszámban az üzemeltető személyzet is beleértendő) azonnal mondjanak le és azok ne kerüljenek megrendezésre. A létesítmények rendszeres működése során is gondoskodni kell arról, hogy a létesítményekben egy időben 100 főnél több személy ne tartózkodhasson. A felsorolt létesítmények és ingatlanok használata során a sportversenyek kizárólag zárt kapus rendezéssel, a nézők teljes körű kizárásával kerülhetnek megtartásra.

Oroszlány Város Csobbanó Uszodájának üzemeltetésével kapcsolatban a vezérigazgató utasította az illetékes vezetőt, hogy hívják fel a használók figyelmét az általános higiéniai előírások betartására, és hogy láthatóan beteg, lázas, légúti tüneteket produkáló vendégek nem vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A városüzemeltetés során a közterületeken és zöldfelületeken a hulladékok gyűjtése továbbá a kézi badellák ürítése kizárólag védőkesztyűben történhet. A hulladékgyűjtő edényzet ürítése, gyűjtése és elszállítása zárható műanyag zsákokban történjen. A hulladékgyűjtés során használt kézi szerszámok napi szintű tisztítása szükséges.

A járvánnyal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, arról haladéktalanul tájékoztatni kell a cégvezetést.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében:

Kevesebb