Társaságunk számára is elsődleges a megelőzés!

2020. March 13., Friday 13:47

Oroszlány Város Polgármestere a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a kormányzati intézkedésekkel összhangban, a mai napon - azonnali hatállyal - alábbi intézkedéseket rendelte társaságunkkal (beleértve a LÜN Kft-t is) kapcsolatban:

  1. Az önkormányzati tulajdonú cégeknél folyamatosan biztosítsák a kézfertőtlenítés lehetőségét mind a dolgozók, mind az ügyfelek részére. Növeljék az intézményekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát. Valamennyi dolgozónak biztosítsák mindazon eszközöket, védőfelszereléseket, amelyek munkakörük biztonságos ellátásához szükségesek.
  2. A megelőzés érdekében, és betartva a kormányzati előírásokat utasítottam az önkormányzati cégvezetőket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott és folyamatosan frissülő listáján nem szereplő országokból útjukról hazatérő dolgozóknak is adják meg azon tájékoztatást, hogy milyen biztonsági eljárás lép érvénybe, milyen magatartást kell tanúsítaniuk, illetve azonnali bejelentési kötelezettségük van abban az esetben, amennyiben légúti tüneteket tapasztalnak magukon hazaérkezésüket követően.
  3. Utasítom az önkormányzati sport és közösségi létesítmények üzemeltetését végző önkormányzati gazdasági társaság vezetőjét, hogy minden rendezvényt mondjon le, ill. ne kerüljön megszervezésre. Gondoskodjon arról, hogy a nevezett létesítményekben a működésük során egyidőben 100 főnél több személy ne tartózkodhasson. A létszám számításba beleértendő az adott létesítmény üzemeltető személyzete is.
  4. Utasítom az önkormányzati sport és közösségi létesítmények üzemeltetését végző önkormányzati gazdasági társaság vezetőjét, hogy egyeztessen az érintett sportlétesítményeket használó egyesületekkel, hogy a sportegyesületek által szervezett, versenynaptár szerinti mérkőzések kizárólag zárt kapus rendezéssel kerülhessenek megtartásra az előírt létszámkorlátot is figyelembe véve.
  5. Utasítottam a cégvezetőket, hogy amennyiben a társaság működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatást kell adni vagy egyeztetést kell kezdeményezni.
  6. Utasítottam a 2840 című települési újság főszerkesztőjét, hogy rendkívüli lapszámot készítsen és juttasson el minden háztartásba, amelyben összegzi a koronavírussal kapcsolatos információkat és önkormányzati intézkedéseket.
  7. Utasítottam az OVTV munkatársait, hogy híranyagaik között vezető helyet foglaljanak el a koronavírussal kapcsolatos információk, amelyeket valamennyi hírközlő felületen szerepeltessék annak érdekében, hogy a lakosság mind szélesebb köre jusson hiteles információkhoz.

A kiadott rendelkezések visszavonásig érvényesek!

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a nem zárt közösségi tereket (pl. játszótér, parkok) és kisebb létszámú (zárt térben 100 fő alatti) rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogassa.

Lazók Zoltán
polgármester

Kevesebb