Még több feladat, még több elvárás …..

2021. January 6., Wednesday 13:55

Nehéz időszakkal kellett megbirkóznia társaságunknak és munkatársainknak, hiszen a vírusveszély miatt még több volt a feladat, még több az elvárás az önkormányzat és a városlakók részéről, amelyeknek mi minden erőnkkel próbáltunk megfelelni – kezdte a 2020-as év összegzését Németh Gábor, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója.

A cégvezető a városüzemeltetéssel kapcsolatban elmondta: januárban a szokásos síkosságmentesítéssel és a hóeltakarítással indult az év, miközben megkezdődtek a tervezett, illetve rendkívüli út- és csatornamunkák. Ilyen volt a Fürst Sándor utca „Huber üzletház” előtti szakaszának csatorna-felújítása, a Gönczi Ferenc utcában a járda rendbetétele, a burkolatépítés, valamint az építési törmelékek és bontott anyagok elszállítása. Az említettek mellett a OIH szakemberei elvégezték az aszfaltozást a Mátyás király utcában, javították a járófelületet a Hunyadi utcában, folyamatos feladatként pedig a hideg aszfaltos kátyúzások és burkolatjavítások adtak feladatot. Az év eleji időszakban nagyszámú víznyelőt is át kellett mosni, tisztítani.

A városüzemeltetési rutinfeladatok napi menetrendjét komolyan felborította a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet. Ekkor át kellett értékelni a feladatok fontossági sorrendjét. Elsődlegessé vált a közterületi hulladékgyűjtők gyakoribb ürítése és a buszmegállók takarítása, fertőtlenítése, mindez megfelelő védőfelszerelésben. A számtalan egyéb (kertészeti, karbantartási, útüzemeltetési, stb.) feladatok végrehajtására a szabad munkaerőkapacitás függvényében kerülhetett csak sor. Bezárt a Csobbanó Uszoda, a Bányászati Múzeum és valamennyi sportlétesítmény.

Májusban elkészült a Fürst Sándor utcában a Huber ház, valamint a Szent István tér előtti útszakasz kijavítása, majd következtek az Eszterházy utcában a burkolatjavítási és alépítmény javítási munkálatok. Sajnos az augusztusi extrém csapadék mintegy 30 méter hosszan megrongálta a Kossuth Lajos utcában található burkolt csapadékvíz elvezető árkot és annak a Kertalja-patakba történő torkolati részét, így kiemelt figyelmet kellett fordítani a városi csapadékvíz-elvezető hálózat karbantartására is.

2020-ban több váratlan helyzetet kellett sürgősséggel megoldani. Ilyen volt a Bánki Donát utcában, a Dózsa György utcai kereszteződés közelében, illetve a Bánki Donát u.-Lukoil kút bejárat előtti útszakasz promt javítása, vagy a régi, felszín alatti csapadékvíz elvezető rendszer feltárása és annak átépítése a Rákóczi Ferenc út 32-36. számú tömb előtt, amit a Kossuth Lajos és Alkotmány utcák kátyúzása követett.

Tavaly visszatérő feladatként jelentkezett a Bokodi-tóhoz vezető útszakasz végén található zúzott köves buszforduló terület kátyúzása, tömörítése, illetve a burkolt szakasz végén lévő úthibák javítása, és a földút melletti csapadékvíz szikkasztó terület kialakítása, s nem utolsó sorban az új zsírfogó akna és speciális műtárgy kiépítése a Chudik sporttelepnél.

- Városszépítési, zöldítési törekvéseinket behatárolta az a tény, hogy a társaságunk által rendszeresen kezelt zöldfelületek területe mintegy 1 millió négyzetmétert tesz ki Oroszlányban. Ez 140 focipálya nagyságának felel meg, és ez csak egy része feladatainknak – ismertette az adatokat Németh Gábor, aki így folytatta: a tavasz folyamán fokozatosan, több helyszínre kerültek egynyári virágok, közel 13 ezer tő. Az ütemterv szerint mintegy 20 fa került kényszer kivágásra alapvetően kiszáradás, betegség, vagy közvetlen balesetveszély miatt, és 70 fa esetében került sor gallyazásra, visszavágásra. A kivágásra kerülő fák helyett a cég az év folyamán új fákat ültetett, melynek során a helyszín adottságai és a közművek elhelyezkedésének figyelembevétele mellett igyekeztek a kivágott fák helyének közelében elültetni az új növényeket.

Az OIH különös gondot fordított a Malom-tó körüli növényzet karbantartására, újdonságként pedig két virágtornyot telepítettek a szakemberek a két városzáró körforgalmi csomópontban. A cég saját forrásait felhasználva, közel 1500 tő, pannonhalmi őstermelőtől származó bokros, gyökeres levendulát és 70 db előnevelt vér szilva és vörös juharfát ültetett parkgondozási tevékenysége részeként.

Tavasszal szokás szerint megtörtént a játszóeszközök felülvizsgálata. Az OIH munkatársai elvégezték a fűnyírást, feltöltötték a homokozókat mind a 18 játszótéren. Előkészítették és az egész szezonban karbantartották a kerékpárutat. Folyamatosan zajlott a buszmegállók, korlátok, hidak és egyéb műtárgyak, a lépcsők, a rendelők környékének fertőtlenítőszeres mosása.

A téli felkészülés jegyében novemberben 48 közterületi helyszínen, utcákban és tömbök közötti területeken, 301 ezer négyzetméteren végezték el a dolgozók a lombok összegyűjtését, valamint elszállítását. Ezen felül további 55 ezer négyzetméteren zajlott a növényzet gyűjtése és elhelyezése. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a teljes fenntartási, takarítási, kuka ürítési, sövény-, illetve bokorvágási, favágási munkákra 18-19 embere van az OIH-nak.

A képviselő-testület határozata alapján a bérlakásokkal kapcsolatos kezelési, üzemeltetési feladatokat szintén az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látja el. Az üzemeltetésre átadott lakások száma 2020-ban 78-ról 77-re csökkent, plusz feladatként pedig bekerült az ellátandó körbe a megújult Petőfi udvar 6-7. számú épület.

Hulladékkezelési feladatait folyamatosan látta el a társaság. A napi rutinfeladatokat azonban megzavarták olyan plusz munkák, mint amikor 150 köbméter vegyes hulladékot helyeztek el ismeretlenek illegálisan a Malom-tó és az úgynevezett Nyúl domb mellett lévő ligetes területen, vagy amikor a kajakház mögött kellett mintegy 20 köbméter illegálisan elhelyezett szemetet átválogatni. Sajnálatos tény, hogy a város területén mind több az illegálisan kihelyezett lomhulladék, aminek rendszeres gyűjtése, elszállítása komoly többletterhet ró a cégre.

Az eddig felsoroltakon túl nagyléptékű beruházásokban is érdekelt a társaság. Júniusban elkezdődött a Bányászati Múzeumnál a Sacra Velo határon átnyúló, kerékpáros zarándok és túra útvonalon a kerékpáros pihenő pont kialakítása, az információs tábla, valamint térkép kihelyezése. Jó ütemben halad a majki XX-as akna egykori üzemterületén a Bányászati Múzeum több mint félmilliárdos (nettó) beruházása. A Sportcentrumban júniusban nyílt meg a felnőtt fitnesz sportpark. Az év végi időszakban a városban több helyszínen, folyamatosan zajlott az új pihenőpadok és kézi hulladékgyűjtők kihelyezése az önkormányzattal egyeztetett helyszíneken, a Malom-tó partján pedig letelepítették a konténeröltözőket és mosdókat a régi kajakház mellé.

A sokrétű feladatellátás szükségessé teszi a folyamatos technikai fejlesztést, amire a költséghatékonyság növelésének érdekében is szükség van. Sikerült olcsón beszerezni egy ügyes önjáró eszközt, ami jó hatásfokkal szippantja fel a leveleket, darálja le az apróbb gallyakat, s nem utolsó sorban sikeresen gyűjthetők be vele az eldobott csikkek. Megtörtént egy speciális, összkerék meghajtású, önrakodó multiliftes és hótoló, sószóró felszereléssel is ellátott kommunális teherautó beszerzése Csehországból, ezen túl egy kommunális fűnyíró, hótoló lapos, utánfutós kistraktor, motoros háti permetező gépek és motoros, magassági teleszkópos ágvágók segítik a dolgozók munkáját. Az OIH a hatékonyság növelése érdekében rendelte meg azt a nagy teljesítményű, motoros daráló lombszívót és ipari ágdarálót, melyek megkönnyítik a település tisztán tartását, továbbá két új, duplafülkés, 3 irányba billenthető platóval rendelkező kisteherautó is az ebbéli törekvést szolgálja.

A környezetvédelmet szolgálják a városunk szelektív hulladékgyűjtőinél kihelyezett palackzsugorítók. A palackprés előnye, hogy körülbelül ötödére zsugorítja össze a flakonokat, így könnyebbé teszi azok tárolását. Végül, de nem utolsó sorban jól szolgálja a lakossági tájékoztatást az a térhangosító berendezés, amit 2020 tavaszán szerzett be a cég. Ez kiválóan bevált a legfontosabb járványügyi tájékoztatók közvetítésében.

- Vállalati és társadalmi szerepvállalásunk keretében készült el az Üzleti Jelentés és az Arculati Kézikönyv, és hogy nemcsak vizet prédikálunk és bort iszunk, azt bizonyítja, hogy januárban az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. elnyerte a Kerékpárosbarát Munkahely címet. Vezérigazgatóként 2020 februárjában sikeres szakmai előadást tartottam Budapesten a Magyar Mérnöki Kamarában az Oroszlány-Kecskéd-Környe-Tatabánya között megépült kerékpárútról. Közösségi szerepvállalásunk részeként hirdettünk gyermekrajzpályázatot 6-14 éves fiataloknak Tavaszi Oroszlány címmel! A Bringa Akadémiával szervezett együttműködésünk keretében került sor a Bringás Vándor továbbképzésre. Ez az alapvetően pedagógusoknak és túravezetőknek szervezett kerékpáros turisztikai kurzus részben a kerékpárúton, részben a környező települések és a Vértes hegység közeli területeinek érintésével zajlott. Munkatársaink nemcsak aktív részesei voltak a hagyományos, 24 órás váltófutásnak, de a szervezésben, lebonyolításban is segítették az OSE Kószák csapatát. Az év során a GINOP pályázati támogatás keretében folyamatosan zajlottak belső képzések a cégnél melyek keretében számítástechnikai, kommunikációs, munkaszervezési, ipar 4.0. képzéseket és egyéb tanfolyamokat és OKJ-s képzéseket végeztek el munkavállalóink, többek között kisgépkezelő, emelőgép-kezelő, kézi gépeket-szerszámokat kezelő, valamint motoros fűrészkezelő, fakitermelő képzettségeket szerezve – összegezte a 2020-as év munkáját és eredményeit Németh Gábor vezérigazgató.

Kevesebb